Zmluvy

V zmysle zákona o športe sme povinní zverejňovať všetky zmluvy o sponzorstve, ako aj spôsob použitia prostriedkov poskytnutých na ich základe.